Vlastislav Káňa

VLASTISLAV KÁŇA (*1973)

Vlastislav Káňa (*1973)

 

 

Kurátor přírodobědec blanenského muzea, speleolog, člem ČSS, 25 let výzkum
jeskynní bioty. Zoolog a paleontolog, zabývá se vztahem přírody a kultury,
studiem fosilních velkých kočkovitých šelem, fotografováním a občasným
cestováním, ale především popularizací přírodních věd a přírody.