Porota WAU

Přestože WAU není soutěží a každý, kdo se zúčastní si zaslouží ocenění, potřebujeme i odbornou porotu. Nelehkým úkolem poroty totiž je vybrat tři prezentace, které budou představeny na hlavní scéně festivalu Rajbas. A to není jen tak.
Letos se tohoto úkolu zhostili: